Heb je een taxatie van je bedrijfsinventaris nodig?

Er zijn verschillende mogelijkheden een om je bedrijfsinventaris te laten taxeren.

Dit kan zijn voor verzekeringsdoeleinden (de zogenaamde nieuwwaarde)

De te verzekeren waarde van inventarissen en/of huurdersbelangen is de nieuwwaarde of vervangingswaarde. Dit bedrag is nodig om na een schade dezelfde of gelijkwaardige artikelen opnieuw te kunnen aanschaffen zodat je zonder problemen je bedrijfsvoering weer kunt voortzetten net zoals voor de schade. Indien je niet beschikt over een taxatierapport op basis van artikel 7:960 BW en de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde, zal alleen de dagwaarde worden uitgekeerd. Naarmate de inventarissen ouder worden, zal de hoogte van de uitkering steeds lager zijn ook indien je tegen nieuwwaarde verzekerd bent. Bij een total loss schade krijgt je, zonder een taxatierapport op basis van artikel 7:960 BW, niet het gehele bedrag vergoed.

Artikel 7:960 BW

De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

Of dit kan zijn voor economische doeleinden

Je kan je bedrijfsinventaris ook laten taxeren voor economische doeleinden, bijvoorbeeld bij aan- of verkoop. Taxeren is echter complexe materie die deskundigheid en zorgvuldigheid vereist. Iets wat je dus het best over kunt laten aan de specialisten van FH Taxaties.

Onderhandse verkoopwaarde

De prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van gebruik en op de voor de bedrijfsuitrusting meest geschikte wijze, na de beste voorberei­ding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Vervangingswaarde

Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen en gebruiksklaar opstellen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken. Als er geen vervangingsmarkt bestaat dan wordt de hoogste uitkomst aangehouden van:

  • de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor technische veroudering of
  • de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor economische veroudering.

Hierbij wordt rekening gehouden met de staat van onderhoud van de zaak.

Vrijblijvende offerte?