De te verzekeren waarde van een VvE gebouw of VvE complex is de herbouwwaarde. Vaak wordt dit verward met een economische waarde of een WOZ waarde. Bij het afsluiten van een verzekering worden bijvoorbeeld de aankoopwaarde, de historische kostprijs/bouwkosten of de actuele waarde gebruikt.

Hierdoor is de kans op onderverzekering in al deze gevallen erg groot. Een vaste taxatie van het VvE gebouw of VvE complex sluit dat uit. Wij kijken wat de huidige bouwkosten zijn voor het gebouw.

Vaak worden de verzekerde bedragen jaarlijks geïndexeerd. Hierdoor kan het risico ontstaan dat de herbouwwaarde na een aantal jaren erg veel afwijkt van de werkelijke bouwkosten. Bij een standaard indexering wordt een percentage gehanteerd dat vaak kan afwijken van de werkelijke stijging van de waarde van je VvE gebouw of VvE complex. Hierdoor kan er over- of onderverzekering ontstaan.

Onderverzekering

De term onderverzekering dekt de lading eigenlijk al. Je verzekering keert te weinig uit omdat de verzekerde waarde lager is dan de huidige herbouwwaarde van het gebouw. Dit had voorkomen kunnen worden middels een vaste taxatie op basis van artikel 7:960 BW.

Oververzekering

Een vaak iets minder belichte kant van verzekeren is oververzekering.
Het gevaar hiervan is dat je te veel premie betaalt, terwijl de verzekering niet meer dan de werkelijke schade vergoedt. Ook dit voorkom je met een vaste taxatie op basis van artikel 7:960 BW.

Artikel 7:960 BW

De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

Vrijblijvende offerte?