Om goed verzekerd te zijn heeft u uiteraard een gebouw(en)- en/of inventarisverzekering nodig. Maar weet u eigenlijk wel of uw gebouw(en) en/of inventaris oververzekerd of juist onderverzekerd zijn? Bij schade aan een gebouw of inventaris ontstaat er vaak discussie over de juistheid van de hoogte van het verzekerde bedrag. Bij inventaris is er vaak ook sprake van verouderde eigendommen die op dagwaarde worden vergoed. Dit is te voorkomen door een vaste taxatie op basis van artikel 7:960 BW.

Taxaties
gebouwen

De te verzekeren waarde van een gebouw is de herbouwwaarde.
Meer informatie

Taxaties
inventaris

De te verzekerde waarde van inventarissen is de nieuwwaarde.
Meer informatie

Taxaties
inventaris

De te verzekerde waarde van inventarissen is de nieuwwaarde.
Meer informatie

Artikel 7:960 BW

De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.