Terug naar Taxaties
De te verzekeren waarde van inventarissen en/of huurdersbelangen is de nieuwwaarde of vervangingswaarde. Dit bedrag is nodig om na een schade dezelfde of gelijkwaardige artikelen opnieuw te kunnen aanschaffen zodat u zonder problemen uw bedrijfsvoering weer kunt voortzetten net zoals voor de schade. Indien u niet beschikt over een taxatierapport op basis van artikel 7:960 BW en de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde, zal alleen de dagwaarde worden uitgekeerd. Naarmate de inventarissen ouder worden, zal de hoogte van de uitkering steeds lager zijn ook indien u tegen nieuwwaarde verzekerd bent. Bij een total loss schade krijgt u, zonder een taxatierapport op basis van artikel 7:960 BW, niet het gehele bedrag vergoed.
Oververzekering
Het gevaar van oververzekering is dat u teveel premie betaalt, terwijl de verzekering niet meer dan de werkelijke schade vergoedt.
Onderverzekering
Bij onderverzekering kunnen er problemen ontstaan bij de uitkering van het schadebedrag. Voorbeeld: Bij familie De Vries is schade ontstaan van € 10.000. De inventaris is verzekerd voor € 50.000, maar dat had € 100.000 moeten zijn. Omdat slechts 50% van de inventaris is verzekerd, ontvangt familie De Vries slechts 50% van de schade, in dit geval dus € 5.000. Dit had voorkomen kunnen worden middels een vaste taxatie op basis van artikel 7:960 BW. Bij inventaris kan naast de onderverzekering ook nog een afschrijving plaatsvinden op basis van dagwaarde waardoor het uitgekeerde bedrag in het bovengenoemde voorbeeld nog lager kan uitvallen.
Dagwaarde
Stel dat de € 10.000 schade in het bovengenoemde voorbeeld een kopieermachine van enkele jaren oud betreft, dan zal daar de dagwaarde van uitgekeerd worden. Bijvoorbeeld 35% van de nieuwwaarde dus € 3.500, maar door de 50% onderverzekering krijgt u slechts € 1.750 vergoed.
Vraag offerte aan

Artikel 7:960 BW

De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.