Terug naar Taxaties
De te verzekeren waarde van een gebouw is de herbouwwaarde. Vaak wordt dit verward met een economische waarde of een WOZ waarde. Bij het afsluiten van een verzekering worden bijvoorbeeld de aankoopwaarde, de historische kostprijs/bouwkosten of de actuele waarde gebruikt.
Hierdoor is de kans op een onderverzekering in al deze gevallen erg groot. Een vaste taxatie sluit dat uit. Wij kijken wat de huidige bouwkosten zijn voor het gebouw.
Vaak worden de verzekerde bedragen jaarlijks geïndexeerd. Hierdoor kan het risico ontstaan dat de herbouwwaarde na een aantal jaren erg veel afwijkt van de werkelijke bouwkosten. Bij een standaard indexering wordt een percentage gehanteerd dat vaak kan afwijken van de werkelijke stijging van de waarde op uw gebouw. Hierdoor kan er over- of onderverzekering ontstaan.
Een gebouwen taxatie is vaak goed te combineren met een conditiemeting zodat u weet wat de huidige onderhoudsstaat is van het gebouw.
Voor meer informatie over conditiemeting Lees meer.
Oververzekering
Het gevaar van oververzekering is dat u te veel premie betaalt, terwijl de verzekering niet meer dan de werkelijke schade vergoedt.
Onderverzekering
Bij onderverzekering kunnen er problemen ontstaan bij de uitkering van het schadebedrag. Voorbeeld: Bij familie De Vries is schade ontstaan van € 15.000. Het pand is verzekerd voor € 350.000, maar dat had € 500.000 moeten zijn. Omdat slechts 70% van de herbouwwaarde is verzekerd, ontvangt familie De Vries slechts 70% van de schade, in dit geval € 10.500. Dit had voorkomen kunnen worden middels een vaste taxatie op basis van artikel 7:960 BW.
Vraag offerte aan

Artikel 7:960 BW

De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.