Opdracht
Nadat het doel, de waarderingsgrondslag en de rapportagevorm van de taxatieopdracht zijn vastgesteld en na akkoord van onze opdrachtgever maken wij een afspraak voor een taxatie op de betreffende locatie.
Uitvoering
Tijdens ons bezoek nemen onze deskundigen alle afwerkingen en installaties op die van belang kunnen zijn voor de taxatie. Wij doen research naar de waarde en beïnvloedende factoren en combineren dit met onze kennis van de markt waardoor wij tot een gedegen onderbouwde waarde komen. Dit leggen wij vast in het taxatierapport.