Conditiemeting en Meerjarenonderhoudsplan

Met de conditiemeting kan de technische staat van bouw- en installatieonderdelen op een objectieve manier worden vastgelegd door het eenduidig uitvoeren van inspectie.
Op basis van de gesignaleerde gebreken kunnen onderhoudskosten en risico’s in beeld worden gebracht. U als opdrachtgever kan op basis van de resultaten van deze conditiemeting uw prioriteiten stellen voor het uit te voeren onderhoud.
Vanuit de conditiemeting stellen we een overzicht op met gebreken aan bouwdelen en installaties. Tevens worden de risico’s bij uitstel van onderhoud aangegeven. Vervolgens kan op basis van gewenste onderhoudsniveaus (kwaliteit en te accepteren risico’s) een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden opgesteld. In het MJOP zijn de te verwachten onderhoudskosten op korte en lange termijn opgenomen.

Meerjarenonderhoudsplan combineren met duurzaamheid

Bij een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden toekomstige investeringen zoveel mogelijk gecombineerd met verduurzaming van uw gebouw. Welke energiebesparende maatregelen u kan nemen, hangt af van de staat/het bouwjaar van het gebouw, uw wensen en het budget.
Wilt u als gebouwen eigenaar inzicht krijgen in de mogelijkheden? Wij kunnen bekijken welke energiebesparende maatregelen en welke duurzame energie-installaties het beste bij uw gebouw passen. Dit advies kunnen we verwerken in het bestaande of in een nieuw duurzaam MJOP.

Bouwkundig advies

Wilt u gaan (ver)bouwen, maar beschikt u niet over de kennis om een project in alle fases te managen? Wij zorgen voor het verkrijgen van een zogeheten omgevingsvergunning en maken indien noodzakelijk een bouwbestek met daarin alle technische specificaties en algemene bepalingen omschreven. Voor het kiezen van de juiste aannemer hebben wij al verschillende betrouwbare partijen waarvan u eventueel gebruik kunt maken. 
Kortom met onze bouwbegeleiding bent u verzekerd van een gestroomlijnd bouwproces, zodat de bouw op de juiste manier gerealiseerd kan worden. Zonder lastige obstakels!